Wij zijn IT Magix, gevestigd aan Olmenlaan 75, 1161JT te Zwanenburg en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens kun je hier vinden.

WIJ VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken op twee manieren persoonsgegevens: van onze klanten en van bezoekers die een formulier invullen op onze website.

Persoonsgegevens van onze klanten

Als je een klant van ons bent (waarvoor dank) bewaren we de volgende persoonsgegevens:

Onze dienstverlening richt zich overigens puur op B2B. Dus in de meeste gevallen zijn de adres- en andere contactgegevens die van bedrijven. Deze vallen buiten de AVG.

Wanneer je een domeinnaam bij ons hebt

Wanneer je via ons bedrijf een domeinnaam hebt geregistreerd verwerken we de persoonsgegevens welke zijn opgegeven in de contacten. Elk domein heeft een houder, administratief contact en technisch contact. Die laatste zijn we meestal zelf. Een domeincontact bestaat uit: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk de algemene gegevens van uw bedrijf. Dus het algemene (info@) adres en geen directe nummers. Deze gegevens kunnen, afhankelijk van het TLD, openbaar beschikbaar zijn in Whois services. Wil je weten hoe dit bij jouw domeinnaam zit? Vraag er gerust naar.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Wij verwerken op onze website alleen persoonsgegevens wanneer je een formulier invult en verstuurd. Wanneer je een formulier op onze website gebruikt verwerken we naast de door jou ingevulde velden ook nog twee technische gegevens om SPAM inzendingen tegen te kunnen gaan:

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

WAAROM WE DAT DOEN

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van onze klanten

Deze bewaren we minimaal 7 jaar of zolang als de overeenkomst voortduurt. Die 7 jaar is de termijn waarop we de Belastingdienst bij een eventuele controle gegevens moeten kunnen overleggen.

Wanneer je geen klant meer bij ons bent archiveren we je account in onze administratie en bewaren we alleen nog de noodzakelijke gegevens die we nodig zouden kunnen hebben bij zo’n controle. Persoonsgegevens welke aan domeinen zaten gekoppeld (contacten) worden dus ook verwijderd.

Persoonsgegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens welke verzameld zijn door formulieren op onze website bewaren we 2 jaar. Dit doen we omdat we graag eens in de zoveel tijd willen checken of die inzendingen goed zijn opgevolgd en of ze wat opgeleverd hebben. Gegevens ouder dan 2 jaar zijn dan niet heel interessant meer.

DELEN MET DERDEN

Wij verstrekken je persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

ONZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt functionele en analytische cookies. Onze analytische cookies hebben we zodanig aangepast dat deze informatie anoniem wordt verwerkt. We hebben daarmee wel inzicht in onze statistieken, maar die zijn niet meer te herleiden naar een natuurlijk persoon. Daarom hebben we ook geen irritante cookiemelding nodig. Heb je geen idee wat een cookie is? Of ben je benieuwd waarom dat zo’n gekke naam heeft?

JOUW RECHTEN

Wij zijn wettelijk verplicht om je op de volgende rechten te wijzen:

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Mocht je gebruik willen maken van dit recht dan kunnen we in sommige gevallen (zoals bij domeinnaamregistratie) geen diensten meer aan je leveren. In dat geval waarschuwen we uiteraard op tijd.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je het jezelf helemaal makkelijk wilt maken kun je ons ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een derde partij. Let wel; het gaat hier dus alleen over persoonsgegevens.

Maken we er volgens jou echt een potje van en komt je er met ons niet uit? Dat kunnen we ons natuurlijk niet voorstellen, maar we moeten je wettelijk wel wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan dan hier.

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Als internetbureau zijn we continue bezig om data te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze systemen zijn technisch goed beveiligd en up to date. Welke technische maatregelen we exact hebben genomen gaan we hier natuurlijk niet expliciet benoemen. Dan maken we het hackers wel erg makkelijk.

Organisatorisch hebben we ook maatregelen genomen. Je gegevens verstrekken we bijvoorbeeld uitsluitend aan personen die bij ons geregistreerd staan als geautoriseerd persoon binnen je organisatie.

Wil u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

Deze privacyverklaring is op woensdag 29 mei 2019 voor het laatst bijgewerkt.